Financování

FFINANCOVÁNÍ SLUŽEB DOMOVA PRO SENIORY LUDMILA,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ
V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí dotace nebo
finančního příspěvku bylo v kalendářním roce 2019–2021 přiznáno: Příspěvek od zřizovatele – Obce Háj ve Slezsku
Výše příspěvku na rok 2019–1. 960. 000,- Kč
Výše příspěvku na rok 2020–1. 960. 000,- Kč
Výše příspěvku na pobytovou službu na rok 2021–1. 960.000, – Kč
Výše příspěvku na odlehčovací službu na rok 2021– 42. 000, -Kč
Moravskoslezský kraj poskytl finanční prostředky účelové určené
k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v
sociální síti sociálních služeb
Výše příspěvku na rok 2019–10. 824. 000,- Kč
Výše příspěvku na rok 2020–11. 592. 000,- Kč
Výše příspěvku na rok 2021–12. 957. 000,- Kč

Výše příspěvku na rok 2022–11.514.000,- Kč

DS Ludmila MSK Dotace schodolez 2020

byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Moravskoslezský kraj za rok 2021:

Provozní dotace: 13.587 tis Kč

Vícenáklady COVID:  11 252 Kč

 Mimořádné ohodnocení pracovníků: 2428 tis Kč

byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Moravskoslezský kraj za rok 2022:

   Provozní dotace: 14.670tis Kč

 

 

Město Havířov za rok 2022:

Účelově určená neinvestiční dotace: 4 000Kč