Aktuality Domova

Podmínky pro návštěvy


Očkování na COVID 19


Zákaz návštěv


 V našem Domově probíhají videohovory našich klientů s rodinnými příslušníky prostřednictvím aplikace SKYPE nebo WhatsApp. 


 Poděkování


 Vánoce 2020


Videohovory s Vašimi blízkými


Pravidla pro vycházky klientů

Vycházky klientů mimo areál Domova se řídí Usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2020 č. 1370, který říká, že vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.


Poděkování Moravskoslezskému kraji


Desatero pro návštěvy


Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Snažíme se být společensky odpovědní nejen k prostředí, ke zdrojům, ale primárně k našim obyvatelům. Díky aktivitám, které realizujeme se nám podařilo získat ocenění hejtmana MSK ve společenské odpovědnosti firem a obsadili jsme nádherné II. místo mezi veřejnými organizacemi v kategorii nad 50 zaměstnanců. Toto nás inspiruje a motivuje k dalším aktivitám.

Dotazník pro rodinné příslušníky

Vážení rodinní příslušníci,

V současné době probíhá průzkum spokojenosti s poskytovanými službami v naše domově.

Cílem je zjistit spokojenost s kvalitou poskytovaných pobytových sociálních služeb jejich rodinnými příslušníky/osobami blízkými. Vyplněný dotazník lze odevzdat do 30. 9. 2020.

Žádáme Vás tímto o součinnost při vyplnění dotazníku, který můžete vyplnit:

v papírové formě, bude dotazník k dispozici při vstupu do každé budovy, v místě, kde se vyplňuje čestné prohlášení. Vyplněný dotazník prosím vložte do schránek na náměty, připomínky a stížností, které jsou umístěny:

budova 6–v přízemí vedle společné koupelny

budova 7 – přízemí – v chodbě vedle retro koutku nebo před kanceláři sociálních

pracovnic

budova 7–1. patro – ve společné jídelně

budova 170 – ve společné jídelně

Dotazník je anonymní. U každé otázky označte tu variantu odpovědi, která je Vám nejbližší.

Prosíme Vás, udělejte si čas a pohodlí na zodpovězení následujících otázek.

Velmi děkujeme za Vaše názory a také ochotu a čas.

Za organizaci

Ing. Mgr. Martina Šilhárová, MBA

ředitelka organizace

Nabídka fototerapeutické místnosti