Aktuality

Sportovní dopoledne v Kyjovicích

Dne 30. 5. 2019 jsme se účastnili Sportovního dopoledne v Domově pro seniory v Kyjovicích. Dalšími účastníky byli klienti z Domova pro seniory Slunečnice z Ostravy a Dps Bílá Opava. Disciplíny byly rozmanité - "Hod pytlíkem co nejdál", hraní kuželek, hra s míčky. Soutěžil i personál, kdo nejrychleji přemístí kelímek pomocí nafouklého balónku, všichni se dobře bavili. Občerstvení bylo bohaté, zejména tvarohové koláčky všem chutnaly.

Na konci Sportovních her bylo vyhlášení vítězů, kdy pan ředitel předával pohár a medaile. I když jsme nevyhráli, tak nás to nemrzí, strávili jsme krásné a veselé dopoledne.


Výlet do Planetária


Dne 14.5. 2019 jsme absolvovali výlet do Planetária spojený s obědem v Hrabyni v blízkosti památníku.

CIMBÁLOVKA

Dne 17. 5. 2019 k nám přišly hrát a zazpívat děti.

Oslava Dne matek

Dne 10. 5. 2019 jsme oslavili "Den matek" hudbou a zpěvem
Pirátské sportovní dopoledne dne 12. 6. 2019

Náš Domov navštívili klienti z Domova Bílá Opava a z Domova na Zámku z Kyjovic. Společně jsme se utkali ve sportovním klání v různých disciplínách. Chytání rybek a krabů na prut, hledání pokladů, hod míčkem aj. Zasoutěžil si také personál, v této disciplíně bodovala naše kolegyně - "nasávání Lentilek brčkem". Počasí se vydařilo a pirátské masky také.


25. 6. 2019  Vystoupení dětí z družiny  Háj ve Slezsku

Dne 17. 7. 2019 se naši klienti účastnili soutěže v Petanque v Domově Slunečnice v Ostravě - Porubě, kde získali

hezké 4. místo, soutěžilo celkem 8 družstev z dalších domovů.

Dne 25. 7. 2019 se u nás konala Canisterapie

Dne 24. 7. 2019 u nás proběhlo grilování s klienty

Dne 29. 7. 2019 nás navštívilo Duo Ruggierri

Dne 2. 10. 2019 jsme společně s Klubem seniorů ze Lhoty oslavili Den seniorů.22. 8. Posezení klientů ve Slezském Gruntu6. 9. 2019 se konala "Zahradní slavnost" které se účastnili naši klienti společně s personálem domova, rodinnými příslušníky i obyvateli Háje ve Slezsku. Na programu byly hudební skupiny: Šraml, Hudba Mazánek, Cimbálovka ZUŠ Háj a vystoupení Družiny ZŠ HÁJ. Vstupné bylo dobrovolné, občerstvení bohaté. Všem zúčastněným se takto prožité odpoledne velmi líbilo.

Příprava na slavnost - pečení občerstvení.