Trénování paměti


Probíhá každý týden v úterý a ve čtvrtek v individuálních skupinkách na jednotlivých odděleních.

V pátek je trénování paměti ve velké kulturní místnosti, za účasti klientů ze všech oddělení podle zájmu.

Obsahem trénování paměti je povídání na dané téma, hádanky, luštění křížovek, skládání obrázků, skládání slov z jednotlivých písmen, čtení z novin, zapamatování si jednotlivých předmětů nebo také cvičení s hudbou aj.