Pohybová a taneční terapie

Pohybová a taneční terapie patří mezi expresivní terapie společně s muzikoterapií, dramaterapií nebo arteterapií. Tyto formy terapií jsou považovány za tzv. podpůrné, neverbální - doplňkové terapie a mají kreativní charakter.

Hlavním prvkem je metafora, skrze kterou nahlížíme na své emoce. Samostatná tvorba a spontaneita jsou dalšími prvky expresívních terapií.

Taneční a pohybová terapie pracuje primárně s tělem. Počítá s tím, že tělo slouží jako záznamový list a je v něm zapsáno vše, co jsme prožili nebo co prožíváme. Na nás je jen objevit co naše tělo skrývá.

Najít náš vnitřní pohyb, vnitřní tanec, skrze něj můžeme komunikovat s naším nitrem - tedy Tanec z nitra, který je založen zejména na propojení pohybu a dýchání.