Plán akcí

V kulturní místnosti našeho Domova se pravidelně konají tyto akce

Mše svatá - každé pondělí od 9.30 hodin

Pracovní terapie - každou středu

Dramaterapie - jednou za 14 dní ve čtvrtek

Trénování paměti - každý pátek


Další akce v lednu a únoru 2019

7. ledna v 15.00 hodin - vystoupení skupiny Šraml

22. ledna ve 14.00 hodin - vystoupení dětí ze školní družiny ZŠ Háj ve Slezsku

24. ledna v 10.00 hodin - canisterapie na oddělení B6

25. ledna ve 14.00 hodin - Zahradnický bál v DS Ludmila

15. února v 10.00 hodin - přednáška Paed Dr. Věry Philippové na kulturní téma

20. února ve 14.00 hod - přednáška p. Pavla Josefa Machů o jeho cestách