Plán akcí

V kulturní místnosti našeho Domova se pravidelně konají tyto akce

Mše svatá - každé pondělí od 9:30 hodin

Pracovní terapie - každou středu od 9:30 hod

Trénování paměti - každé úterý a  pátek od 9:30 hod

Kondiční cvičení a muzikoterapie - úterý a čtvrtek

Pohybová a taneční terapie - 1x měsíčně od 10:00 hod


Listopad 2019

28. 11. - CANISTERAPIE


Prosinec 2019

4. 12. - dětské vystoupení "Malé Bejátky" ze Štítiny

5. 12. - Pečení perníků s klienty

6. 12. - Návštěva Mikuláše, anděla a čerta

11. 12. - Vystoupení dětí z MŠ Smolkov

12. 12. - Pečení cukroví s klienty

13. 12. - posezení klientů a ochutnávka masových produktů ze Zabíjačky ve 14 hod.

18. 12. - Vánoční posezení s vystoupením operního pěvce

24. 12. - Štědrý den s hudebníky s Dolního Benešova, sváteční oběd klientů