Plán akcí

V kulturní místnosti našeho Domova se pravidelně konají tyto akce

Mše svatá - každé pondělí od 9:30 hodin

Pracovní terapie - každou středu od 9:30 hod

Dramaterapie - jednou za 14 dní ve čtvrtek od 10:00 hod

Trénování paměti - každé úterý a  pátek od 9:30 hod

Pohybová a taneční terapie - 1x měsíčně od 10:00 hod


Další akce v březnu a dubnu  2019

  8. 3. 2019 - ples seniorů v Háji ve Slezsku - pozvání z klubu seniorů z Háje ve Slezsku

20. 3. 2019 - Vítání jara s přáteli z klubu důchodců ze Lhoty, hraje hudební skupina Šmidli boys

21. 3. 2019 - Canisterapie

16. 4. 2019 - pečení velikonočních Jidášů

17. 4. 2019 - posezení s harmonikou - stavění máje