Plán akcí

V kulturní místnosti a jídelnách na odděleních našeho Domova se pravidelně konají tyto akce:

Mše svatá - každé pondělí od 9:30 hodin

Pracovní terapie - každou středu od 9:30 hod

Trénování paměti - každé úterý a  pátek od 9:30 hod

Kondiční cvičení a muzikoterapie - úterý a čtvrtek

Pohybová a taneční terapie - 1x měsíčně od 10:00 hod