Dramaterapie


Je léčebně-výchovná (terapeuticko-formativní) disciplína, v níž převažují skupinové aktivity využívající ve skupinové dynamice divadelních a dramatických prostředků k dosažení symptomatické úlevy. Každý, kdo se dramaterapie účastní, má možnost si hrát, prožívat všelijaké situace a příběhy, vstupovat do různých rolí, zažívat nová dobrodružství nebo také opakovat příběhy či situace ze svého života.

Každá lekce by měla začínat společnou aktivitou při sezení v kruhu. Délka lekce je 45 minut. Lekce začínají povídáním o tom, jak se kdo má či s čím na lekci přichází. Následuje rituál pro vstoupení do „magického“ divadelního prostoru, během nějž se účastníci spolu s terapeutem (imaginárně) přenesou do bezpečného prostoru pro hraní.

Zejména u seniorů bývá dramaterapeutický proces zaměřen na vzpomínky, prožitky, kreativitu, sny, spontaneitu, hru a fantazii. Dramaterapie podporuje rozvoj verbálních i neverbálních dovedností člověka a otevírá prostor pro sdílení. Dramaterapie napomáhá k posílení sebedůvěry a sebeúcty, přináší pocit uvolnění a osvobození.

Záleží na každém účastníkovi, jakým způsobem se do aktivit zapojí a co si z nich odnese.