Canisterapie

Canisterapie - léčba pomocí psa.

Pojem canisterapie rozumíme léčebné využití psa, kdy pes pomáhá klientovi k odreagování, motivuje ho ke zvýšení fyzické aktivity, rozvíjí jemnou motoriku, odbourává úzkost, pocity osamění, deprese a stresu, poskytuje pocit bezpečí a jistoty. Při canisterapii pracuje s klientem odborník v daném oboru - fyzioterapeut, logoped, speciál.pedagog atd.

U podpůrných aktivit se psem je klient motivován k pohybu, činnost je zaměřena na zlepšení prokrvení periferií, zlepšuje se psychický stav klienta díky navázání kontaktu se psem...

Typy canisterapie

Podle zaměření dělíme canisterapii na:

aktivity za pomoci psa, kde se pomocí přirozeného kontaktu člověka a psa a zaměřujeme na zlepšení kvality života klienta a obecnou aktivizaci AAA (Z anglického Animal Assited Activities) = Aktivity za pomoci psů

•terapii za pomoci psa, která je cíleným kontaktem, kde nasměřování a úkoly určuje odborník (fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog apod.) a canisterapie se tak stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace klienta AAT (Animal-Assisted Therapy) = Terapie za pomoci psů

vzdělávání za pomoci psů, kde pedagogové využívají pozitivní vliv psů na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky. AAE (Animal-Assisted Education) = Vzdělávání za pomoci psů

Na co vše může být práce při canisterapii zaměřena ?

na rozvoj citových schopností (hlazení,mazlení, komunikace se psem,…)

na rozvoj rozumových schopností (cílená hra, rozšiřování slovní zásoby,...)

na rozvoj pohybových schopností (jemná, hrubá motorika, házení míčků,…)

relaxaci (vliv na psychiku a duševní rovnováhu klienta)