Bazální stimulace

Pracujeme s prvky bazální stimulace

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který podporuje vnímání, komunikaci, kognitivní a pohybové schopnosti člověka. Každý člověk vnímá pomocí smyslů - smyslových orgánů, které vznikají již v embryonálním stádiu člověka a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům můžeme vnímat sebe sama a okolní svět. Díky schopnosti vnímat jsme se naučili komunikovat a pohybovat. Komunikace, pohyb a vnímání se vzájemně ovlivňují a jsou základními prvky konceptu. Koncept Bazální stimulace není doteková terapie, ale pracuje s dotekem. Ruce terapeutů jsou médiem a je kladen velký důraz na kvalitu doteku.

V konceptu Bazální stimulace podporujeme:

- rozvoj vlastní identity

- stimulaci vnímání vlastního těla

- umožnění vnímání okolního světa

- lokomoční schopnosti

- zvládnutí orientace v prostoru a čase

- umožnění navázání komunikace se svým okolím

- psychomotorický vývoj člověka

- důstojné prožívání

- respekt autonomie člověka

- umožnit prožívat život v co nejvyšší možné míře kvality

Tento koncept se uplatňuje v péči o seniory, zdravotně postižené, seniory s demencí, umírající, předčasně narozené děti, dospělí i děti s těžkými změnami v oblasti hybnosti a komunikace, klienty neklidné, dezorientované, v kómatu, dlouhodobě upoutané na lůžko.

V našem zařízení pracuje proškolený personál, který prvky Bazální stimulace uplatňuje u našich klientů.